Chuyển văn phòng quận Phú Nhuận

Xem kết quả: /  số bình chọn: 14
Bình thườngTuyệt vời 

13

Ngay sau khi hai bên nghiệm thu bàn giao toàn bộ các hạng mục công việc đã thực hiện, hai bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng chuyển nhà, chuyển văn phòng. Đối với các Khách hàng ký hợp đồng theo một lần vận chuyển sẽ thanh toán ngay toàn bộ chi phí cho Công ty.Ngoài ra chúng tôi đảm bảo bồi thường 100% nếu có hư hỏng trong quá trình vận chuyển theo giá trị của đồ đạc tính đến thời điểm hiện tại.